Producten

Juul Unlimited maakt gebruik van een aantal producten, in licentie of samen met anderen ontwikkeld.

 

Nine Conversations in Leadership©

Nine Conversations in Leadership© is een programma van Worldsview in samenwerking met LCP voor het ontwikkelen van (persoonlijk) leiderschap binnen organisaties. Deze interventie is geschikt voor alle niveaus, van talent tot topmanagement en wordt aangepast aan de specifieke behoefte van uw organisatie. Nine Conversations in Leadership© bestaat uit negen gefaciliteerde gesprekken van vier uur met een groep van maximaal tien leden. Ieder gesprek gaat in op een specifiek thema vanuit het hoofd, het hart en de handen: Wat weet ik over dit thema? Welk gevoel heb ik erbij? Wat vind ik ervan? En wat doe ik hier vervolgens mee in mijn werk? De thema’s liggen op het niveau van de organisatie, het team en de individuele medewerker. Lees meer over Nine Conversations in Leadership© op http://www.leadershipconsult.org/Nine_Conversations_in_Leadership.htm.

 

Insights Discovery

Insights Discovery is een waardevrij ontwikkelinstrument, dat uitgaat van de uniciteit van het individu: elk persoon is uniek en heeft unieke kwaliteiten. Insights Discovery geeft door middel van een eenvoudige en aansprekende kleurentaal een beeld van uw voorkeursstijlen in gedrag. Het is geen test of assessment ter beoordeling van competenties of geschiktheid voor een bepaalde functie. Een Insights Discovery profiel geeft u meer inzicht in uzelf, maar leert u ook anderen beter te begrijpen en uw communicatie en samenwerking met anderen te verbeteren. Het is daarom bij uitstek een instrument voor zowel professionele als persoonlijke ontwikkeling. Het instrument is statistisch gevalideerd, betrouwbaar en gebaseerd op het werk van Carl Jung. Lees meer over het Insights Discovery profiel op http://insightsbenelux.com/images/stories/Insights_Discovery_Profiel.pdf.

 

Myers Briggs Type Indicator®

De Myers-Briggs Type Indicator® (MBTI®) is wereldwijd erkend als een zeer krachtig en gebruiksvriendelijk instrument voor persoonlijke ontwikkeling en meer zelfinzicht. De MBTI beschrijft op een positieve en constructieve manier verschillen tussen mensen. De MBTI is gebaseerd op de psychologische theorie van Carl Jung. Katharina Cook Briggs en haar dochter Isabel Briggs Myers hebben de theorie van Jung toegankelijk gemaakt. De vragenlijst bestaat uit 88 vragen en is beschikbaar in een online en papieren variant. De vragenlijst geeft vier basisvoorkeuren weer. De diverse combinaties van deze voorkeuren resulteren in 16 'persoonlijkheidstypes'. Door begrip van de verschillen tussen persoonlijkheidstypes, zijn teams en individuen beter in staat om effectiever samen te werken, de communicatie te verbeteren en conflicten te verminderen. Lees meer over de MBTI op http://www.opp.eu.com/nl/products/MBTI_step_I/Pages/default.aspx.

 

Succes met Jezelf

Succes met Jezelf is een intensief coachingsprogramma waarmee jij versneld jouw pad naar succes kunt vinden. Je bent bijna een week weg van huis, weg uit je normale omgeving, op het Franse platteland. Het is intensief, hard werken, afwisselend en met veel leuke momenten. Je wordt met maximaal zes deelnemers onder handen genomen door vier coaches. Tegelijkertijd wordt je verwend en verzorgd op landgoed l’Isle, geheel gereserveerd voor dit programma. Succes met Jezelf start zondagmiddag op Centraal Station Rotterdam en eindigt vrijdagavond op dezelfde plek. Je gaat op reis met jezelf en enkele andere personen, langs een aantal samenhangende thema’s: Wie ben ik, wat wil ik, wat kan ik, wat doe ik hier en wat doe ik hierna? De reis naar de ontdekking van jouw succes is begonnen. Lees meer over Succes met Jezelf op http://www.succesmetjezelf.nl.

 

Outdoor Training

Samen met Faun ontwikkelt Juul Unlimited outdoortraining, waarbij outdoor het middel is, niet het doel. Focus van de training ligt op ervarend leren. Doelstellingen kunnen liggen op het gebied van communicatieve vaardigheden, samenwerken, planmatig werken, leidinggeven of andere teamvaardigheden. De outdooractiviteiten zorgen ervoor dat de leereffecten direct zichtbaar en voelbaar zijn. Hoe beter je communiceert, samenwerkt, planmatig werkt en leiding geeft, hoe eenvoudiger de opdrachten tot een goed einde worden gebracht. Hoe slechter je deze vaardigheden inzet hoe zwaarder het wordt. Hierdoor leer je veel in korte tijd. Lees meer over Faun Trainingen op http://www.faun.nl.